Clown Bassie Tomtom (dutch)

Hello me and my friends activated a new voice for the tomtom,
now we activated Clown Bassie watch out its a dutch voice we hope you like it, enjoy and have fun

Credits:
darkbullseye, dylix1 and superbee

DOWNLOAD 3 MB

4 thoughts on “Clown Bassie Tomtom (dutch)

  1. Hoe moet ge die aan de praat krijgen?

    1. je gaat naar opties dan naar geluiden daar activeer je de stem

  2. DeGelderseTrucker

    Werkt deze voor 1.37?

  3. remy van de graaf

    ik heb deze stem vandaag geïnstalleerd allen hij ziet hem wel allen als ik dij de geluiden kijkt en dan dij navigatie en op voorbeeld klikt hoor ik niks als iemand dit weet hoor ik het heel graag

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.