Base in Toruń – Project Base 3.0

PL: Witam przedstawiam wam projekt baza 3.0!
baza znajduje sie w miejscowości(która dodaje się po wgraniu moda) Toruń.
Baza Posiada:
-2 firmy
– stację benzynową
– serwis
– hotel
– miejsce zostawienia ciężarówki (parking spedycyjny)
Baza powstała dla firmy ,,Śliwiński Transport Sp. Z.o.o”
Zapraszam do pobrania

EN:
Hello, I present to you the base 3.0 project!
the base is in the town (which is added after uploading the fashion) Toruń.
The base has:
-2 companies
– gas station
– service
– hotel
– the place where the truck was left (parking lot)
The base was created for the company ,,Śliwiński Transport Sp. Zoo”
I invite you to download

Credits:
Dj Śliwa, ŚliwaMapMaker, scs ,MapMakerPoland

DOWNLOAD 293 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.