KrAZ 255-258 (1963-1967) ETS2 v1.46.x+


“KrAZ 255 – 258 dlya ETS2 versii 1.46” Posledniye izmeneniya: Zameneny vse kuzova, na tandemnom shassi KrAZa-255. Udalena tonirovka stokol v inter’yere. Log v igre chistyy na 100% (protsentov). Posledniy test na versii ETS2: 1.46.1.0s. Avtor: KORAL. Adaptatsiya dlya 1.46: Master_Yoda. Animatsiya okon i pak ruley: AJIEHA. Konvertatsiya 3D Modeli: Master_Yoda. Armeyskiye i rzhavyye skiny: Master_Yoda.
Ещё
388 / 5 000
Результаты перевода
“KrAZ 255 – 258 for ETS2 version 1.46”

Last changes:
All bodies were replaced, on the KrAZ-255 tandem chassis.
Removed glass tinting in the interior.
The log in the game is 100% clean (percent).

Latest test on ETS2 version: 1.46.1.0s.

Credits:
Author: KORAL.
Adaptation for 1.46: Master_Yoda.
Animation of windows and steering wheel pack: AJIEHA.
3D Model Conversion: Master_Yoda.
Army and rusty skins: Master_Yoda.

DOWNLOAD 473 MB

One thought on “KrAZ 255-258 (1963-1967) ETS2 v1.46.x+

  1. KORAL where is the new version of this mod? please update the 1.47 or 1.48 of KRAZ, can you do it?

Leave a Reply

Your email address will not be published.