MB Tourismo 17RHD–2010

Tr
Neler Yapıldı?
Araç modelleme kaplamaları tekrar güncellendi ayna, ön konsol, vites, koridor ve direksiyon yeniden çizildi.
Fmod ses motoru aracın orjinal motor tipi OM457 sesinden üretilmiştir.
(Kamyon sesi konulmuş diye ön yargılı olmayın aynı motor tipini mercedes axor kamyonlarında da kullanmıştır.)

1.40 Beta Sürüm Fix Notları;
Motor ve iç kabin sesleri yeniden oluşturuldu.
Direksiyondaki çizgi hatası giderildi.
Yan camlardaki siyah film kaldırıldı.
Gişelerden geçememe problemi kaldırıldı.
Havalı korna eklendi.
Fizikleri yeniden düzenlendi.

Eng
What Has Been Done?
Vehicle modeling wraps have been updated again, mirror, dashboard, gear, hallway and steering wheel have been redrawn.
The Fmod sound engine is produced from the original engine type OM457 sound of the vehicle.
(Do not be prejudiced because the sound of the truck is used, the same engine type is also used in Mercedes axor trucks.)

1.40 Beta Release Fix Notes;
Engine and interior sounds have been recreated.
Streak bug on the steering wheel has been fixed.
The black film on the side windows has been removed.
The problem of not getting through the toll booths has been removed.
Air horn has been added.
Physics rearranged.

Credits:
Project: OyuncuyusBisMods
Model: Cenker Seçkin-Ferhat Gür
Fmod Sound: Engine Voice Record,Kriechbaum,SCS,BWS Transport
Skinpack: Hakan Terzi
Wheel: Yavuz Selim Mağdala

DOWNLOAD 111 MB

4 thoughts on “MB Tourismo 17RHD–2010

  1. deniz akkaya

    Resim Çekilen Yer Neresi Modmu ?

  2. Thomas Schertz

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.