DAF XF & 50k SovTransAuto Skin

SovTransAuto

SovTransAuto Skin for DAF XF & 50k Trucks
Tested 1.22 game version

Author: Карен Григорян

DOWNLOAD 186 KB

2 thoughts on “DAF XF & 50k SovTransAuto Skin

  1. da ne bylo nikogda u sovtransavto takoi uebischnoi raskraski!real trash skin!

  2. долгожданный скин и прицеп не помешал бы

Leave a Reply

Your email address will not be published.