Physics by Mateoo v1.34

PL:
Realna fizyka jazdy autorstwa Mateoo, działa na standardowych ciągnikach z gry. Do poprawnego działania modyfikacji należy zmienić wartości w profilu na którym gramy za pomocą notatnika według podanego poniżej wzoru.
Moje dokumenty > Euro Truck Simulator 2 > profiles > [twój profil] > config > prawy przycisk myszki oraz edytuj za pomocą notatnika

Szukamy następujących linijek i zmieniamy wartości, domyślna wartość = 1

uset g_suspension_stiffness “0.55”
uset g_trailer_stability “0.45”
uset g_truck_stability “0.35”

Zapisujemy i wychodzimy. Od teraz możemy cieszyć się fizyką. Miłej gry!

EN:
Real Physics by Mateoo, works with default trucks. You need to change values in your profile with notepad.
My documents > Euro Truck Simulator 2 > profiles > [Your Profile] > config > right mouse button and edit by notepad

We looking for those values and we change it, default values = 1

uset g_suspension_stiffness “0.55”
uset g_trailer_stability “0.45”
uset g_truck_stability “0.35”

Save and exit. Now just run your game and enjoy phisics.

Credits:
Mateoo

DOWNLOAD 722 KB

2 thoughts on “Physics by Mateoo v1.34

 1. Daniel Petkow

  Proszę popraw to:
  01:04:08.691 : [fs] Failed to open file ‘/def/vehicle/truck/man_tgx_2018_int.sui’ in the read_only mode.
  01:04:08.691 : [unit] File ‘/def/vehicle/truck/man.tgx_euro6/sound/interior.sii’, line 127:
  01:04:08.691 : [fs] Failed to open file ‘/def/vehicle/truck/man_tgx_2018_int.sui’ in the read_only mode.
  01:04:08.692 : Failed to open the file ‘/def/vehicle/truck/man_tgx_2018_int.sui’.
  01:04:08.692 : load_unit() – Failed to load units from file (/def/vehicle/truck/man.tgx_euro6/sound/interior.sii)
  01:04:08.704 : [fs] Failed to open file ‘/def/vehicle/truck/man_tgx_2018_ext.sui’ in the read_only mode.
  01:04:08.704 : [unit] File ‘/def/vehicle/truck/man.tgx_euro6/sound/exterior.sii’, line 127:
  01:04:08.704 : [fs] Failed to open file ‘/def/vehicle/truck/man_tgx_2018_ext.sui’ in the read_only mode.
  01:04:08.704 : Failed to open the file ‘/def/vehicle/truck/man_tgx_2018_ext.sui’.
  01:04:08.704 : load_unit() – Failed to load units from file (/def/vehicle/truck/man.tgx_euro6/sound/exterior.sii)
  01:04:08.738 : [fs] Failed to open file ‘/def/vehicle/truck/man_tgx_2018_int.sui’ in the read_only mode.
  01:04:08.738 : [unit] File ‘/def/vehicle/truck/man.tgx_euro6/sound/interior_d38.sii’, line 127:
  01:04:08.738 : [fs] Failed to open file ‘/def/vehicle/truck/man_tgx_2018_int.sui’ in the read_only mode.
  01:04:08.738 : Failed to open the file ‘/def/vehicle/truck/man_tgx_2018_int.sui’.
  01:04:08.738 : load_unit() – Failed to load units from file (/def/vehicle/truck/man.tgx_euro6/sound/interior_d38.sii)
  01:04:08.739 : [fs] Failed to open file ‘/def/vehicle/truck/man_tgx_2018_ext.sui’ in the read_only mode.
  01:04:08.739 : [unit] File ‘/def/vehicle/truck/man.tgx_euro6/sound/exterior_d38.sii’, line 127:
  01:04:08.739 : [fs] Failed to open file ‘/def/vehicle/truck/man_tgx_2018_ext.sui’ in the read_only mode.
  01:04:08.740 : Failed to open the file ‘/def/vehicle/truck/man_tgx_2018_ext.sui’.
  01:04:08.740 : load_unit() – Failed to load units from file (/def/vehicle/truck/man.tgx_euro6/sound/exterior_d38.sii)
  01:04:08.755 : Cylinder volume of ‘d2676_353.man.tgx_euro6.engine’ engine should be higher than 6! It was set to 0.00.

  Po za tym to mod super.

 2. bartekh12

  Da się w jakiś sposób dodać ten mod do ciężarówek z modyfikacji? Przypuszczam, że tak i proszę o małą poradę odnośnie tego jak to zrobić.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.