Wielton NS3K M2 Mega 1.31 v2.0


YouTube preview

Wielton NS3K M2 Mega

[PL] Dla wersji gry od 1.31.x
Autorzy:
– EdekLS Model 3D
– Borsuk Skórki
– X_GamingPL Zaktualizował, dodał podnoszoną oś, Dodał kable

Opis:

EdekLS i Borsuk wykonali naczepę. X_GamingPL przystosował naczepe do 1.31 dodając przewody, podnoszona oś oraz ze skalował naczepę ? ?

Co nowego:
– Podnoszona oś
– Skalowane do ciężarówek LowDeck
– Dodanie przewody

!!! Ciesz się z gry !!!

[EN]Wielton NS3K M2 Mega

For the game version from 1.31.x

Authors:
– EdekLS 3D Model
– Badger Skins
– X_GamingPL received a recommendation, add a raised axis, Added cables

Description:

EdekLS and Borsuk made the trailer. X_GamingPL adopted the nose to 1.31 adding cables and lifted axis ?

What’s new:
– Lifted axle
– Scaled to LowDeck trucks
– Adding cables

!!! Enjoy the game !!!

Credits:
EdekLs, Borsuk, X_GamingPL

DOWNLOAD 56 MB

8 Responses to Wielton NS3K M2 Mega 1.31 v2.0

 1. GreenGuy1801 says:

  very nice

 2. Bartek Niesyto says:

  No nareszcie?

 3. Bartek Niesyto says:

  A krone mega albo schmitz mega jesteś w stanie przerobić i wydać na dl?

 4. Rednaskel says:

  Dałbyś siatkę do niej ?

 5. StreamerBUL says:

  How to change version to trailer 1.33 ???

Sponsored links

Leave a Reply

Your email address will not be published.
Before commenting read

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.


Popular mods