Improved Cabin Physics

Sponsored links

improved cabin physics V.1.0

This mod improves truck cab oscillations in a realistic way.
Although the actual perception depends on many factors and people, I think I have made the most realistic settings in ETS2 settings.
You can adjust truck and trailer balances as you wish. My mod does not change your current truck and trailer settings.

SETTINGS (!!! Important)
Significant changes were made to truck physics in ETS2 1.35. Depending on this, you can make settings as follows.
In your settings you can mark the realistic camera movement and make the desired adjustment using the coefficient slider.
You can adjust the mode settings with the cab suspension adjustment slider.

In ETS2 1.35, major changes have been made for truck physics. Consequently:
Mark realistic camera movement in your settings and make the desired setting using the coefficient slider.
Enter the command “g_hmd_reduced_cabin_movement 0” from the command console.
Adjust the suspension stiffness and Cab suspension stiffness settings to suit you. (20% -30% range is good.)

This mode works in ETS2 1.35 and 1.36.

Tested with 900 degree steering wheels, mouse and keyboard.
Suspension stiffness and Cab suspension stiffness settings for gaming steering wheels, mouse and keyboard must be adjusted differently.

Have fun.

Tekteker haydar

———————–

Bu mod kamyonun kabin salınımlarını gerçeğe uygun olarak geliştirir.
Gerçek algısı birçok faktöre ve kişilere bağlı olsa da ETS2 ayarlarında olabilecek en gerçekçi ayarları yaptığımı düşünüyorum.
Kamyon ve Treyler dengelerini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Modum mevcut kamyon ve treyler ayarlarınızda değişiklik yapmaz.

AYARLAR (!!! Önemli)
ETS2 1.35 sürümünde kamyon fizikleri için önemli değişiklikler yapıldı. Buna bağlı olarak:
Ayarlarınızda gerçekçi kamera hareketini işaretleyin ve katsayı sürgüsünü kullanarak istediğiniz ayarı yapın.
Komut konsolundan “g_hmd_reduced_cabin_movement 0” komutunu girin.
Süspansiyon sertliği ve Kabin süspansiyonu sertliği ayarlarını kendinize uygun olacak şekilde ayarlayın. (%20-%30 aralığı iyidir.)

Bu mod, ETS2 1.35 ve 1.36 sürümlerinde çalışır.

900 derece direksiyonlar, fare ve klavye ile test edilmiştir.
Oyun direksiyonları, fare ve klavye için Süspansiyon sertliği ve Kabin süspansiyonu sertliği ayarlarının farklı ayarlanlanması gerekir.

İyi eğlenceler

Tekteker Haydar.

Credits:
Tekteker Haydar

DOWNLOAD 22 KB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.