Tesco Paintjob for Owned Trailers

PL:
Mod zawiera:
-klasyczne malowanie Tesco
-obejmuje wszystkie standardowe naczepy

W przyszłości więcej takich malowań.
Mod idelanie się sprawdza na polskich mapach.

EN:
Mod includes:
– classic Tesco painting
– covers all standard semi-trailers

In the future, more such paintjobs.
The mod works perfectly on Polish maps.

Credits:
Fabisiak

DOWNLOAD 21.4 MB

3 thoughts on “Tesco Paintjob for Owned Trailers

  1. ets.kamil

    Gosciu, biedronka blagam

    1. Fabisiak

      Biedronka została już wydana. Oczywiście mojego autorstwa.

  2. Pięknie TESCO Dziękuje <3 A bedzie zrobic krone TESCO czy nie?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.